www.eprace.edu.pl » sieci-p2p » Technologia programów P2P w praktyce

Technologia programów P2P w praktyce

W rozdziale przedstawione zostaną szczegóły technologiczne kilku wiodących i najbardziej znanych programów P2P na rynku. Wybór programów nie jest przypadkowy i ma na celu pokazanie różnic i podobieństw w praktycznej realizacji założeń P2P. Przedstawiono dwie grupy programów służących do wymiany plików w Internecie i jeden internetowy komunikator głosowy Skype.

W przypadku programów służących do wymiany plików nie będą opisywane konkretne programy lecz grupy programów korzystających z tej samej sieci i protokołu. Pierwszą grupą będzie oprogramowanie wykorzystujące protokół i sieć Gnutella, a druga grupa to programy wykorzystujące sieć i protokół eDonkey. Opis grup, a nie pojedynczego programu został dokonany dlatego, iż każdy pojedynczy program z danej grupy korzysta z tej samej sieci i protokołu, a pewne różnice miedzy nimi widoczne są w warstwie nie mającej wiele wspólnego z samą technologią P2P. Jest to sposób implementacji kodu spełniającego założenia protokołu czy kwestia interfejsu graficznego. Dodatkowo zdarza się, że programiści danego programu wprowadzają rozszerzenia protokołu, a te po pewnym czasie stają się dostępne również i w innych aplikacjach danej grupy.

Informacje zawarte w niniejszej pracy zostały oparte o specyfikacje protokołów umieszczonych w sieci, jak również na różnego rodzaju publikacjach czy informacjach zamieszczanych na stronach internetowych związanych z tematyką P2P. Opisane programy wymiany plików oparte są o rozwiązania niekomercyjne, co ułatwia dotarcie do ich dokumentacji. Utrudnieniem w tym przypadku jest jednak brak wspólnego skoordynowanego źródła tych informacji.

W przypadku programu Skype, który jest w pełni komercyjnym przedsięwzięciem opisu dokonano w oparciu o analizy protokołu, gdyż producent nie udostępnia jego specyfikacji do wiadomości publicznej. Skype będący obecnie jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie rozwiązań rynku P2P jest ciekawym i wartym opisania.

Poszczególne podrozdziały opisują strukturę sieci, protokoły, system wymiany informacji i inne informacje służące jasnemu przedstawieniu sposobu działania poszczególnych rozwiązań.Podrozdzialy w tym rozdziale:


Programy oparte o protokół Gnutella


Programy oparte o protokół ed2k


Skype


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.