www.eprace.edu.pl » sieci-p2p » Technologia programów P2P » Podsumowanie

Podsumowanie

W rozdziale tym starano się przybliżyć koncepcje, jaką niesie ze sobą technologia P2P. Został przedstawiony zarys historyczny i jej początki. Zostały wymienione charakterystyczne czynniki i ich różnice w odniesieniu do tradycyjnego modelu komunikacji klient-serwer. Druga część niniejszego rozdziału prezentuje zastosowanie technologii z podziałem na grupy programów o danej funkcjonalności.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.